vain tuotteet
LaboratoriolasiKohokohdatLaatu
Ratkaisut laboratoriolasin analyyttiseen puhtauteen
Mielen lisäarvoa
 
Ratkaisut laboratoriolasin analyyttiseen puhtauteen

Mielen puhdistus- ja desinfektioautomaatit yhdessä erikoisohjelmien ja erikoiskorien kanssa tarjoaa kattavat ratkaisut kaikenlaisen laboratoriolasin analyyttiseen puhtauteen.

Mielen ratkaisu tarjoaa toistettavissa olevia tuloksia haastavaan käyttöön  - niin orgaanisen, anorgaanisen kuin fysikaalisen kemian, biologian, mikrobiologian, sairaaloiden laboratorioide, lääketeollisuuden kuin elinarvike- ja kosmetiikkateollisuudenkin alalle.

Asiantuntijamme auttavat valitsemaan puhdistusautomaatin varustuksen, pesuohjelmien kulun ja käytettävät pesuaineet käyttökohteen mukaisesti.
 

Mielen ratkaisumallin
laajat edut
 
 
Manuaalisen ja koneellisen 
puhdistuksen erot
 
Joustava ja taloudellinen
 • Puhdistus- ja desinfektioautomaatit käyttökohteen mukaan
 • Yksilöllinen kone-/ohjelma-/korijärjestelmä
 • Tehokas puhdasvesijärjestelmä

 

Helppo ja älykäs

 • Luotettavat vakio-ohjelmat
 • Innovatiiviset erikoisohjelmat
 • Helppokäyttöinen elektroninen ohjaus

 

Varma on varmaa

 • Sarjaliitäntäportti  prosessidokumentaatiota varten
 • Automaattinen ohjelmanvalinta vaununtunnistuksen avulla
Pätevä ja innovatiivinen
 • Intensiivinen kehitystyö
 • Yhteistyö hygienianalan asiantuntijoiden, tutkijoiden ja käyttäjien kanssa
 • Esimerkillinen uusien menetelmien kehittäminen


Kaikki yhdestä paikasta

 • Oma suunnitteluosasto
 • Kattava huoltoverkosto
 • Laboratoriolasin puhdistusjärjestelmän laaduntaminen
 • Huoltosopimukset takaavat harmittoman työpäivän
 • Erilaiset rahoitusmallit
Jotkut tuoteominaisuudet ovat mallikohtaisia.
Monet laboratoriot ovat siirtyneet laboratoriolasitavaran koneelliseen puhdistukseen.


Laboratoriolasitavaran (esim. mittalasit, pipetit) käsittely käsin voi olla vaarallista (lasin rikkoontuminen, kontaminaatio, syövyttävät aineet).  Infektiot ja myrkyllisten aineiden jäämät ovat myös vaaratekijöitä, samoin puhdistuksessa käytettävät pesuaineet.  Puhdistus- ja desinfiointiautomaatteja käytettäessä tällaiset vaaratekijät vähenevät minimiin. 

Toisaalta jokaisen laboratorion tavoitteena on noudattaa standardoituja, validoituja menetelmiä, joiden on oltava toistettavissa ja dokumentoitavissa. Koska puhdistusautomaatti on koko pesutapahtuman ajan suljettu, vähentää se samalla myös olennaisesti mahdollisia työntekijöille aiheutuvia vaaroja. Näin koneellisella puhdistuksella saavutetaan paras mahdollinen suoja työntekijöille.